01-2

Servicefelt

Integrert kretsindustri
Ny energiindustri
Mat- og farmasøytisk industri
Maskinindustri
Flatskjermindustri
Livsvitenskapelig industri
Offentlig byggebransje
Internett-datasenter (IDC)

02-3

Hele prosestjenesten

Konsultasjon og design
Ingeniørledelse
Innkjøp av utstyr
Handelslogistikk
Konstruksjon og installasjon
Drift og vedlikehold